Informacje

 o naszej restauracji

O nas

Restauracja SIDDHARTHA

Nepalese, India & Thai foods served with quality

Nepalu , Indii i Tajlandii pokarmy podawane z jakością